© 2016 Warsztat Tworzenia

Pawilon Szpitala w Warszawie

Pawilon Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, 2015 r.