Zakład filtrów pośpiesznych MPWiK

Zakład filtrów pośpiesznych MPWiK w Warszawie, 2013 r.