Elewacja Ministerstwa Zdrowia

Prace renowacyjno-sztukatorskie na elewacji Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, 2014 r.