© 2016 Warsztat Tworzenia

Renowacja figury Matki Boskiej

Renowacja figury Matki Boskiej w Otwocku, 2012 r.