rekonstrukcja kartusza

rekonstrukcja historycznego kartusza ul. Piwna Warszawa 2009 r.