© 2016 Warsztat Tworzenia

Władysław Stasiak

Ossów, 2015